Projeler
1.YATIRIM PROJEMİZ

Sayın Kat Maliklerimiz,

1.yatırım bütçesinde kat maliklerimizden jeneratörlerin yapımı için 308.000 TL istenmişti. 2 jeneratör için sitemizde oturan Elektrik ve Makine Mühendisleri kat maliklerimiz ile jeneratör firmalarıyla ilgisi bulunan kat maliklerimizin de yardım ve çabalarıyla oluşturulan komisyon tarafından en ince noktasına kadar yapılan hesap ve denetimlerle elektrik kesintilerinde tüm site ve dairelerimizin komple faydalanacağı Teksan marka TJ 695 DW5A OTO.JEN.SET 2 adet, alt yapısı, kablolama, çevre düzenlemesi ile üstlerin korunaklı hale getirilmesi, Bedaş ruhsatlarıyla toplam 291.657,77 TL’ye mal edilmiştir. Bu kalemden 16.342,23 TL + bakiye kalmıştır.

Site giriş kapısının düzenlenmesi için toplanan 22.000 TL daha sonra ortaya çıkan extra yapılanmalar ile çok daha kapsamlı bir hale getirilerek ( beton – çesan – demir – hafriyat - güvenlik kulübesi - yan duvarın ve yolun genişletilmesi – nakliye v.s.gibi ) nedenlerle düşünülen yolun C3-1 bloğun son kısmına kadar uzatılması ile 105.998,66 TL’ye mal edilmiş bu iş için bütçemiz 83.998,66 TL’ye – bakiye vermiştir.

Kamelyalar için ayrılan 55.000 TL  47.123,27 TL harcanarak 7.876,73 TL tasarruf sağlanmıştır.

Eksik kalan site yan duvarı için ayrılan 7.000 TL miktar az gelmiş ve 9.735,00 TL’ye aynı duvarları yapan firmaya yaptırılmış bütçemiz bu kalemde 2.735,00 TL. – bakiye vermiştir.

Asansörlerin iyileştirilmesi için ayrılan 20.000 TL’lik bütçe, 2012 ocak ayında yürürlüğe giren kanunla belediyemizin anlaşmış olduğu TSE kurumuna yıllık bakım – kontrolleri yaptırılmış ve eksikliklerinden dolayı binilemez – tehlike arz ediyor raporu ile kırmızı etiket ile mühürlenme riskine kadar gitmiştir. Sadece bu kuruma muayene ücreti olarak 7.504,00 TL + 2.596,00 TL toplamda 10.100,00 TL ödenmiştir.

Ayrıca binilebilir yani yeşil etiket almak için yeni bir asansör firması ile anlaşılmış ve istenen eksikliklerin giderilmesi için bu yatırım bütçesinden 31.067,02 TL harcanmış ( daha sonra tüm eksiklikler için 55.000 TL daha harcanmıştır ) ve bütçe bu kalemde de 11.067,02 TL – bakiye vermiştir.

Görüntülü iletişim sistemi için ayrılan 176.000 TL MULTİTEK firmasıyla ( Site kuruluşunda alt yapıyı hazırlayan ) yapılan anlaşma gereği ( dairelere takılan görüntülü diafon modülü hariç ) tüm blok ve daireler ile güvenlik kulübesinin irtibatı sağlanarak 71.190,39 TL ye yaptırılarak bütçe 104.809,61 TL + bakiye vermiştir.

Netice itibari ile 556.772,11 TL tamamına harcanmış toplanması gereken bütçeden halen icraya verilen ve bir kısım bakiye borçlardan dolayı 14.385,27 TL alacağımız kalmıştır.

Yatırım kaleminde tak için bir para istenmemişti. Alınan teklifler ise modeline göre 75.000 TL ile 132.000 TL arasında idi. Alt yapısını hazırladığımız tak için bu yatırımda yine alınan teklifler doğrultusunda bütçemize göre ortalama bir bedel konmuştur.

         Site giriş ve çıkışlarının kontrollü bir şekilde yapılması için OGS sistemi konulmuş ve daha sonra tüm kapılarda geçerli olması yönünden site güvenliğimiz ve kat maliklerimizden gelen yoğun şikayetler doğrultusunda ( mevcut akbil, anahtar ve kartların herkes de bulunduğu ve çok kolaylıkla bir anahtarcıdan temin edilerek sitemizin her kapısından kolaylıkla geçilebildiği için) ID manyetik kart uygulamasına geçilmiştir. Bu sistemlerin maliyeti ne aidatlarda ne de yatırımlarda bulunmadığından        ( OGS ve ID kart ) maliyetinin üzerine konarak site sakinlerimizden tahsil yoluna gidilmiştir. Bu konu ile ilgili olarak tüm gerekçeleriyle birlikte kat maliklerimize Eylül 2012 tarihinde kullanılacak malzeme ve satış fiyatlarını da belirterek kapı ve panolara asmak suretiyle bilgi verilmiştir. Yapımcı firmaya 10 blok, 3 yan giriş ve site girişi için 11 adet ac-225 ıp gelişmiş geçiş kontrol paneli ile 15 adet ay-k128 proxımıty kart okuyucu, 1 adet 720-s single tripod turnike, 1 adet md-d02 okuyucu genişleme modülü, 13 adet çeşitli aparatları, 4 adet nice wil 4 kollu bariyer,2 adet nedap upass uzun mesafe uhf ogs okuyucu, 1 adet ac-225 gelişmiş kontrol paneli, 2 adet okuyucu montaj ve aparatları ve işletim sistemlerinde toplam 46.794,27 TL harcanmıştır. ( ilk görüşmelerde hesaplanan 40.250 TL nin üzerine extra isteklerimiz faturalandırılmıştır ) Bu rakamın içinde enduro plastik kart, yazıcı, proxımıty kartlar, renkli ve düz ribonlar ile araç etiketlerini ödenen faturalar dahil değildir. Bu sistemin toplanan paralardan karşılandıktan sonraki duruma Temsilciler Kurulu karar verecektir.

Sitemiz bir Toplu Yapıdır. Toplu Yapıların nasıl yönetileceği 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun      ( KMK ) 5.bölüm 26. Maddesinde belirtilmiştir.

Bizlerinde mevcut bir Yönetim Planımız vardır. ( T.C Başbakanlık Toplu Konut Dairesi Başkanlığı Ekim 2008 onaylı ) 10 bloktan oluşan sitemizde her blok kendilerini temsil etmek üzere Blok Temsilcilerini seçer. (md- 16-a) seçilen 10 Temsilci tüm kat maliklerini temsilen (588 daire) bulunduğu bloğun daire sayısı kadar Toplu Yapı Temsilciler Kurulunu (Genel Kurul niteliği) oluştururlar. (2. bölüm md. 21)

Toplu Yapı Temsilciler Kurulu ise kendi içlerinde 3 kişiyi Site Yönetim Kuruluna, 3 kişiyi de Site Denetim Kuruluna seçerler. Site Yönetim Kurulunun görevleri md. 28 de belirtilmiştir. Denetim Kurulunun görevleri ise md. 31 de belirtilmiştir.

Site Yönetim Kurulu yapacağı bazı yatırımlar için tüm kat maliklerinin temsilcileri olan Temsilciler Kurulunu toplayarak (10 kişi) onların olurunu alır ve karar defterine imzalattıktan sonra gerçekleştirir. Yani bir nevi sizlerinde olurunu almış olur. Netice olarak nihai kararı Toplu Yapı Temsilciler Kurulu verir.

Toplu Yapı Yönetim Kurulunun tüm icraatları ve mali konulardaki hesap ve harcamaları Denetim Kurulumuz tarafından 3 ayda bir denetlenir. (bu denetim dışarıdan bir denetim firmasına da yaptırılabilir)

Denetim kurulumuzun tüm raporları panolara zamanında asılmıştır, kat maliklerimiz bilgilendirilmiştir.

Toplu Tapı Temsilciler Kurulu yıllık olağan toplantısını yaparak, KMK.da belirtildiği şekilde Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporunu 30.06.2012 tarihinde oy birliği ile ibra etmişlerdir. Bu toplantıda site mali müşavirimiz ve site avukatımızda hazır bulunmuşlardır.

Her blokta oturan kat malikleri tüm dilek ve temennilerini kendi Blok Temsilcilerine iletirler. Blok Temsilcisi ise bunu kurulda dile getirir. Kabul edilip edilmemesi kuruldan çıkan oylamayla belli olur.

Sitemiz 634 sayılı KMK. ve Yönetim Planımız doğrultusunda yönetilmektedir. Şahıs istekleriyle değil sizleri temsil eden Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun kararları ile yönetilmektedir. Kanunlara uymak ve uygulamak asli görevimizdir.

Sonuç olarak kat mülkiyeti kanununun 39. maddesinde / kat maliklerinin yarısı isterse (295 kat maliki), bunların arsa payları ne olursa olsun Yönetim Planında yazılı zamanlar dışında da hesabın gösterilmesi yöneticilerden istenebilir/ denmektedir. Yönetici Kat Maliklerinden herbirine ayrı ayrı hesap vermesi zorunlu olmamakla birlikte pratikte bu mümkün değildir. Sadece Kat Malikleri Kuruluna              ( yani Toplu Yapı Temsilciler Kuruluna ) hesap vermekle yükümlüdür. (y.5.hd.19.02.1990.e.1990/17110.k.1990/4190 )

Saygılarımızla

SİTE YÖNETİM KURULU

▪ Reklam

▪ Hızlı Erişim